Organisatie

Organisatie

icoon van
de bollenstreek

Op elke school van de Stichting Fioretti Teylingen functioneert een Medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders en leerlingen zitting hebben. De MR overlegt met de rector/directeur van de school.

Bedrijfsvoering is binnen de stichting een professionele en betrokken dienstverlener, die het onderwijs zo efficiƫnt en effectief mogelijk ondersteunt.
Vanuit gezamenlijke beleidskaders en door gecoƶrdineerd in te kopen, worden vragen uit de organisatie, vertaald naar contractpartners op de markt.
Innovatie, proactief handelen en organiseren op basis van regie vormen de uitgangspunten om de dienstverlening met elkaar zo optimaal mogelijk in
te richten. Samen met het onderwijs werkt bedrijfsvoering met dit concept (zie hieronder) voortdurend aan het verbeteren van haar kwaliteit en het
vernieuwen van haar dienstverlening.

Het College van Bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen bestaat uit twee personen: de heer C.H.P. Vreugdenhil en mevrouw A.A.C.M. Brummelhuis.
Samen met de directeuren van de scholen vormen zij het directieteam van de Stichting Fioretti Teylingen.

De Stichting werkt volgens "good governance" met een Raad van Toezicht en een College van
Bestuur, dat samen met de directeuren en rectoren van de aangesloten scholen het directieteam vormt.
Het directieteam en de scholen worden ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering.