Organisatie

Organisatie

icoon van
de bollenstreek

Medezeggenschap 

Op alle scholen binnen SFT is een medezeggenschapsraad (MR) actief, waar naast medewerkers en ouders ook leerlingen zitting in hebben. Zij praten mee over schoolaangelegenheden. 

 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is gesprekspartner van het college van bestuur van SFT en heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over beleid dat voor alle scholen geldt. In de GMR zitten medewerkers en ouders. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de MR’en.
In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap bij SFT voor alle aangesloten scholen is geregeld. De regels die erin staan gelden dan ook voor de GMR en voor de MR van de aangesloten scholen. Het GMR reglement is een organisatorisch reglement van een GMR.


Bedrijfsvoering 

De medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering ondersteunen de scholen en het college van bestuur van SFT. Experts op het gebied van financiën, HR, ICT, inkoop en huisvesting ontzorgen, adviseren en faciliteren de scholen.

Contactgegevens:
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0252-461700

College van Bestuur 

SFT wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur, mevrouw D. Brummelhuis. Het bestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Het College van Bestuur vormt samen met de directeuren van de scholen het directieteam.
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden ondersteund door het bestuurssecretariaat 
(
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

RSIN: 002966645

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van SFT houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het college van bestuur. Ook fungeert de raad van toezicht als werkgever en klankbord voor het college van bestuur. De raad van toezicht wordt gevormd door:

de heer D. Wijbenga, voorzitter 
mevrouw B. Herijgers
mevrouw E. Nuninga
mevrouw V. Schönbach

Een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van het college van bestuur en de raad van toezicht vindt u in het jaarverslag.

Statuten

In de statuten staat beschreven hoe de stichting juridisch en bestuurlijk in elkaar steekt. Als u geïnteresseerd
bent in de verdeling van de bijbehorende bestuurlijke verantwoordelijkheden, bekijk dan de statuten van de Stichting Fioretti Teylingen.

Reglement Raad van Toezicht

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het reglement Raad van
Toezicht.

Profielschets Raad van Toezicht
Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht wordt omschreven in de profielschets Raad van Toezicht.

Toezichtkader Raad van Toezicht

Rooster van aftreden