gymnasium | atheneum | havo | mavo | vmbo | ISK

Stichting Fioretti Teylingen

Medezeggenschap

GMR

Op elke school van de Stichting Fioretti Teylingen functioneert een Medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders en leerlingen zitting hebben. De MR overlegt met de rector/directeur van de school.

Naast en boven de medezeggenschapsraden functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 14 leden van wie
a. 7 leden door en uit het personeel van de MR worden gekozen (5 x OP + 2 x OOP);
b. 7 leden door en uit de ouders van de MR worden gekozen.

De GMR overlegt met het College van Bestuur.

Lees meer: Medezeggenschap