Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

icoon van
de bollenstreek

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van SFT houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het college van bestuur. Ook fungeert de raad van toezicht als werkgever en klankbord voor het college van bestuur. De raad van toezicht wordt gevormd door:

de heer D. Wijbenga, voorzitter 
mevrouw B. Herijgers
mevrouw E. Nuninga
mevrouw V. Sch├Ânbach

Een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van het college van bestuur en de raad van toezicht vindt u in het jaarverslag.

Statuten

In de statuten staat beschreven hoe de stichting juridisch en bestuurlijk in elkaar steekt. Als u geïnteresseerd
bent in de verdeling van de bijbehorende bestuurlijke verantwoordelijkheden, bekijk dan de statuten van de Stichting Fioretti Teylingen.

Reglement Raad van Toezicht

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het reglement Raad van
Toezicht.

Profielschets Raad van Toezicht
Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht wordt omschreven in de profielschets Raad van Toezicht.

Toezichtkader Raad van Toezicht

Rooster van aftreden