Regelingen en reglementen

Regelingen en reglementen

icoon van
de bollenstreek

Klachtenregeling
Wij doen er uiteraard alles aan om klachten te voorkomen. Heeft u echter toch een klacht, dan gaan we daar serieus en zorgvuldig mee om. Veelal kunnen klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Indien dit niet lukt, kunt u zich wenden tot de schooldirectie. Als het probleem/de klacht niet wordt of kan worden opgelost op school, dan kan de klacht schriftelijk worden voorgelegd aan het college van bestuur. Het college van bestuur kan de klacht zelf afhandelen of advies vragen aan de klachtencommissie van SFT.
Alle schriftelijke klachten registreren wij. Op elk moment in een klachtenprocedure hebt u (en heeft de aangeklaagde) het recht zich te laten bijstaan door een raadsman of zich te laten vertegenwoordigen. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.

Op al onze scholen zijn interne contactpersonen actief. De interne contactpersonen luisteren en kunnen informatie verstrekken over de klachtenregeling.

Heeft u behoefte aan contact met een objectieve deskundige van buiten de school, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen.
De extern vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is Miriam Smit, 06 21 39 74 42, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De extern vertrouwenspersoon voor medewerkers is Patrick Ngabo 06 83 48 80 15, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In de klachtenregeling leest u precies welke regels we hanteren bij klachten. U kunt een klacht indienen door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l.

 

 

Klokkenluidersregeling
U kunt beroep doen op de klokkenluidersregeling als u een vermoeden van een misstand heeft waarvoor u geen gebruik kan maken van andere voorzieningen, zoals de klachtenregeling. Het gaat dan om zaken waarbij het maatschappelijk belang of de veiligheid van personen in het geding is, of waarbij sprake is van een schending van wet- en regelgeving.
Na overweging van de klokkenluidersregeling kunt u:
een vermoeden van een misstand melden bij de vertrouwenspersoon integriteit;
een vermoeden van een misstand melden bij de toezichthouder;
een vermoeden van een misstand melden bij het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon integriteit van SFT is Miriam Smit, zij is te bereiken via 06 21 39 74 42 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Het bevoegd gezag of de toezichthouder is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Commissie van Beroep examens
Volgens de wet op het voortgezet onderwijs (wvo 2020) heeft elk bestuur een commissie van beroep voor de examens vo, waar beroep ingesteld kan worden tegen beslissingen van de directie inzake onregelmatigheden bij het examen.
reglement commissie van beroep examens (work in progress).

Overige documenten: