Samenwerking

Samenwerking

icoon van
de bollenstreek

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (www.swvduinenbollenstreek.nl). In het samenwerkingsverband werken 19 scholen van 8 besturen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren.

SPV: Stichting Platforms VMBO is een samenwerkingsverband tussen de platforms beroepsvoorbereidende en beroepsoriƫnterende programma's in het vmbo.

Het Samenwerkingsverband Leiden is een stichting waarbij 12 schoolbesturen zijn aangesloten met totaal 24 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden e.o.

De Stichting Fioretti Teylingen is deelnemer van ROS Rijnland.

De Academische opleidingsschool ROSRijnland is een samenwerkingsverband van 10 scholen voor voortgezet onderwijs met 20 vestigingen in Leiden en de Duin- en Bollenstreek en 7 lerarenopleidingen. 

De partners van ROSRijnland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleiding en professionele ontwikkeling van docenten in het eerste- en tweedegraads gebied. Studenten worden opgeleid tot bevoegde, startbekwame docenten en we begeleiden startende docenten tot vakbekwame professionals.
ROSRijnland biedt docenten in opleiding een uitdagende en gevarieerde leeromgeving met optimale faciliteiten en gekwalificeerde begeleiders. Door nauw samen te werken op alle niveaus kunnen we een grote variatie aan opleidingsmogelijkheden en maatwerk bieden aan onze studenten en docenten. 

De ROS-scholen zijn meer dan gewone stagescholen. Door de samenwerking worden kennis en ervaring gebundeld en worden gezamenlijk o.a. uitgekiende en op de onderwijspraktijk gerichte workshops verzorgd. Die samenwerking beperkt zich niet tot de 10 scholen. Met een aantal lerarenopleidingen zijn er nauwe contacten om studie en stage goed op elkaar te laten aansluiten. Zo wordt voor de leraar in opleiding een aantrekkelijke leer- werkplek gecreƫerd waar kwaliteit de standaard is.