Samenwerking

Samenwerking

icoon
van de
bollenstreek

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (www.swvduinenbollenstreek.nl). In het samenwerkingsverband werken 19 scholen van 8 besturen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren.

SPV: Stichting Platforms VMBO is een samenwerkingsverband tussen de platforms beroepsvoorbereidende en beroepsoriƫnterende programma's in het vmbo.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 is een stichting waarbij 12 schoolbesturen zijn aangesloten met totaal 26 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden e.o.

De Stichting Fioretti Teylingen is deelnemer van ROS Rijnland.

De Regionale Opleidingsschool Rijnland (ROS) is een samenwerkingsverband van 6 scholen voor VO met ca. 16 vestigingen in de regio's Leiden en de Duin- en Bollenstreek. De ROS biedt studenten van de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen de gelegenheid hun stages te lopen op de deelnemende scholen.