Samenwerking

Samenwerking

icoon van
de bollenstreek

Onderwijsregio Leiden, Duin- en Bollenstreek

In september 2023 hebben de VO-besturen in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek en de samenwerkende lerarenopleidingen zich aangemeld als ‘Onderwijsregio in oprichting’. In de onderwijsregio nemen schoolbesturen met hun scholen, lerarenopleidingen, vakbonden en beroepsgroep en betrokken organisaties als gemeenten gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt terug te dringen. 

Sophia Scholen 

Sophia Scholen en SFT, in de Duin- en Bollenstreek de grootste scholenorganisaties voor respectievelijk primair en voortgezet onderwijs, slaan de handen ineen om voor leerlingen een betere overgang van basis- naar middelbare school te maken. In een samenwerkingsagenda staan projecten zoals vakdocenten van Fioretti Teylingen die lessen geven aan groep 8, leerkrachten van Sophia Scholen als mentor voor brugklassers en onderzoek om lesmethodes op elkaar te laten aansluiten.

 Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek

Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek is het samenwerkingsverband van zeven schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk. De missie van het samenwerkingsverband is om samen te doen wat nodig is om de schoolloopbaan van iedere leerling succesvol af te ronden.

 Het Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan 2022-2026 is het strategisch plan van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. U vindt hier de publieksversie, voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het samenwerkingsverband www.swvduinenbollenstreek.nl

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel V(S)O Duin- en Bollenstreek. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere school beschreven. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken op: swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl/

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

SPV: Stichting Platforms VMBO is een samenwerkingsverband tussen de platforms beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende programma's in het vmbo.

 

SWV VO Leiden 

Stichting Samenwerkingsverband VO Leiden is een netwerkorganisatie die zich dagelijks, samen met schoolbesturen, scholen en externe partners, inzet voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ons doel is dat alle leerlingen een plezierige middelbare schooltijd hebben en de beste kansen krijgen op school voor een succesvolle toekomst. 

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan 2020-2024 is het strategisch plan van het Samenwerkingsverband VO Leiden. U vindt het hier, voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het samenwerkingsverband www.swvleiden.nl

De samenwerking heeft tot doel de leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften in deze regio op de scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod te bieden, dat gericht is op het behalen van een diploma of voorbereidt op een arbeidsplaats.

Het Teylingen College, locatie Duinzigt, in Oegstgeest valt onder dit samenwerkingsverband.

 

Academische opleidingsschool 

De scholen van SFT participeren in de academische opleidingsschool ROSRijnland. Studenten worden opgeleid tot vakbekwame en toekomstbestendige docenten. Dat zijn docenten die een uitstekende vakkennis combineren met een sterk pedagogisch-didactisch repertoire dat hij of zij op basis van theoretische kennis, praktijkervaring, onderzoek en reflectie heeft opgebouwd en ontwikkeld. Toekomstbestendig wil zeggen dat docenten in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen in de maatschappij en de onderwijskundige ontwikkelingen op hun school. 

 De partners van ROSRijnland creëren gezamenlijk een leeromgeving waarin docenten in opleiding de ruimte krijgen om zich hierin te ontwikkelen. Alle partners werken vanuit dezelfde visie op opleiden. Alle stagescholen hanteren daarbij dezelfde richtlijnen en kaders voor docenten in opleiding, maar er is ruimte voor eigen invulling en accenten binnen de verschillende scholen.

 Wil je op één van onze scholen stage lopen? Neem contact op met Shane Brenkman via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.