gymnasium | atheneum | havo | mavo | vmbo | ISK

Stichting Fioretti Teylingen

Het Samenwerkingsverband VO/SVO Duin- en Bollenstreek is een stichting waarbij schoolbesturen uit deze regio zijn aangesloten met totaal ... vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de Duin- en Bollenstreek.

De samenwerking heeft tot doel de leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften in deze regio op de scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod te bieden, dat gericht is op het behalen van een diploma of voorbereidt op een arbeidsplaats.