Stichting Platforms VMBO

Samenwerking - Stichting Platforms VMBO

icoon van
de bollenstreek

SPV: Stichting Platforms VMBO is een samenwerkingsverband tussen de platforms beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende programma's in het vmbo.

In SPV hebben deze platforms hun krachten gebundeld. Daarmee heeft het vmbo één gezicht en één volwaardige gesprekspartner, waardoor SPV krachtiger kan optreden en zich prominenter kan profileren en positioneren. SPV werkt samen met andere spelers in het onderwijsveld, waaronder de VO-raad, de AOC Raad, de MBO Raad, de VVVO. SPV is namens het vmbo gesprekspartner voor het ministerie van OCW en EZ.