Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Leiden e.o.

Samenwerking - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Leiden e.o.

icoon
van de
bollenstreek

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 is een stichting waarbij 12 schoolbesturen zijn aangesloten met totaal 26 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden e.o.

De samenwerking heeft tot doel de leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften in deze regio op de scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod te bieden, dat gericht is op het behalen van een diploma of voorbereidt op een arbeidsplaats.

Het Teylingen College, locatie Duinzigt, in Oegstgeest valt onder dit samenwerkingsverband.