ROS Rijnland

Samenwerking - ROS Rijnland

icoon
van de
bollenstreek

De Stichting Fioretti Teylingen is deelnemer van ROS Rijnland.

De Regionale Opleidingsschool Rijnland (ROS) is een samenwerkingsverband van 6 scholen voor VO met ca. 16 vestigingen in de regio's Leiden en de Duin- en Bollenstreek. De ROS biedt studenten van de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen de gelegenheid hun stages te lopen op de deelnemende scholen.

Scholen die verschillen in cultuur en onderwijsaanbod, maar die met elkaar een visie op opleiden en begeleiden delen. Door de hechte samenwerking kunnen we op elke ROS-school dezelfde hoge kwaliteit van opleiden en begeleiden garanderen. Dit betekent voor jou als student dat je op elk van onze opleidingsscholen dezelfde herkenbare opleidingssituatie aantreft, terwijl je toch kan proeven van de diversiteit aan schoolculturen die de ROS je te bieden heeft.

De ROS-scholen zijn meer dan gewone stagescholen. Door de samenwerking bundelen we onze kennis en ervaring en verzorgen we gezamenlijk o.a. uitgekiende en op de onderwijspraktijk gerichte workshops. Die samenwerking beperkt zich niet tot de zes scholen. Met een aantal lerarenopleidingen hebben we nauwe contacten om studie en stage goed op elkaar te laten aansluiten. Zo creƫren we voor de leraar in opleiding een aantrekkelijke leer- werkplek waar kwaliteit de standaard is